Home Song index

MATSUTOUYA Yumi Albums

Hikoukigumo 1973 Toshiba/EMI ALCA-9029
"MISSLIM" 1974 Toshiba/EMI ALCA-9030
"COBALT HOUR" 1975 Toshiba/EMI ALCA-9031
"THE 14th MOON" 1976 Toshiba/EMI ALCA-9032
Benisuzume 1978 Toshiba/EMI CA32-1131, TOCT-10638
Ryuusen'kei '80 1978 Toshiba/EMI CA32-1132, TOCT-10639
"OLIVE" 1979 Toshiba/EMI CA32-1133, TOCT-10640
Kanashii hodo oten'ki 1979 Toshiba/EMI CA32-1134, TOCT-10641
Toki no nai HOTERU 1980 Toshiba/EMI CA32-1135, TOCT-10642
"SURF & SNOW" 1980 Toshiba/EMI CA32-1136, TOCT-10643
Mizu no naka no "ASIA" he 1981 Toshiba/EMI CA25-1137, TOCT-10644
Sakuban' oai shimashou 1981 Toshiba/EMI CA32-1138, TOCT-10645
"PEARL PIERCE" 1982 Toshiba/EMI CA32-1139, TOCT-10646
"REINCARNATION" 1983 Toshiba/EMI CA32-1140, TOCT-10647
"VOYAGER" 1983 Toshiba/EMI CA32-1141, TOCT-10648
"NO SIDE" 1984 Toshiba/EMI CA32-1142, TOCT-10649
"DA.DI.DA" 1985 Toshiba/EMI CA32-1196, TOCT-10650
"ALARM a la mode" 1986 Toshiba/EMI CA32-1330, TOCT-10651
DAIAMON'DO DASUTO ga kienu ma ni 1987 Toshiba/EMI CT32-5060, TOCT-10652
"Delight Slight Light KISS" 1988 Toshiba/EMI CT32-5350, TOCT-10653
"LOVE WARS" 1989 Toshiba/EMI TOCT-5600, TOCT-10654
Ten'goku no DOA/"THE GATES OF HEAVEN" 1990 Toshiba/EMI TOCT-5900
"DAWN PURPLE" 1991 Toshiba/EMI TOCT-6300
"TEARS AND REASONS" 1992 Toshiba/EMI TOCT-6800
"U-miz" 1993 Toshiba/EMI TOCT-8250
"THE DANCING SUN" 1994 Toshiba/EMI TOCT-8600
"KATHMANDU" 1995 Toshiba/EMI TOCT-9300
"Cowgirl Dreamin'" 1997 Toshiba/EMI TOCT-9830
SUYUA no nami/"WAVE OF THE ZUVUYA" 1997 Toshiba/EMI TOCT-10001
"Frozen Roses" 1999 Toshiba/EMI TOCT-24300
"Acacia" 2001 Toshiba/EMI TOCT-24600
"Wings of Winter, Shades of Summer" 2002 Toshiba/EMI TOCT-25000
"VIVA! 6 X 7" 2004 Toshiba/EMI TOCT-25600/25601
"A Girl In Summer" 2006 Toshiba/EMI TOCT-25920
Soshite mou ichido yumemiru darou 2009 EMI Music Japan TOCT-26810
"Road Show" 2011 EMI Music Japan TOCT-27000
"Yuming Brand" 1976 Toshiba/EMI TOCT-10715
"Super Best Of Yumi Arai" 1996 Toshiba/EMI TOCT-10716/10717
"NEUE MUSIK: Yumi Matsutoya Complete Best Vol. 1" 1998 Toshiba/EMI TOCT-24001A/24002A
"Sweet, Bitter Sweet - Yuming Ballad Best" 2001 Toshiba/EMI TOCT-24701A/24702A
"Yuming The Greatest Hits" 2002 Toshiba/EMI YMK-0001
"Yuming Compositions: FACES" 2003 Toshiba/EMI TOCT-25400